Lenox - podpora handicapovaných sportovců organizace Lenox z.s.

Účelem sbírky je nákup, oprava, servis klubového automobilu či elektrických invalidních vozíků určených k vykonávání Powerchair Hockey.

Lenox z.s.

Zajištění fungování sportovního klubu pro osoby s těžkým a kombinovaným tělesným postižením, jehož hlavní náplní je sport Powerchair hockey. Zapojení zdravotně postižených osob do fungování spolku a umožnit jim vlastní seberealizaci a vzdělávání v neziskovém sektoru. Přispět k odstraňování fyzických bariér ve společnosti. Pořádání sportovních soustředění a turnajů.
Výtěžek z DMS zpráv bude využit na nákup, servis nebo opravu klubového automobilu, popř. na opravy sportovních elektrickýxh vozíků.Zpět

 

DMS LENOX 30
DMS LENOX 60
DMS LENOX 90
87 777

Organizace: Lenox z.s.

https://lenoxos.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců