Sbírka na podporu údržby lyžařských běžeckých tras v Jeseníkách

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu nastavilo v roce 2012 systém koordinované údržby lyžařských běžeckých tras, který zkvalitnil údržbu, zkoordinoval informovanost o udržovaných trasách a umožnil efektivní vynakládání a přerozdělování finančních prostředků mezi subjekty zabezpečující úpravu. Celkem je každoročně v tomto systému udržováno přes 300 km běžeckých tras na které je vynakládáno velké množství finančních prostředků. Sbírka je založena na podporu této veřejné služby, která má pomoci zlepšit kvalitu infrastruktury pro cestovní ruch, komfort a služby pro turisty. Dále tato služba zvyšuje návštěvnost v Jeseníkách a přispívá k rozvoji cestovního ruchu v tomto regionu.

Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu

Cílem Sdružení je zejména hájit a prosazovat společné zájmy členů Sdružení související s rozvojem cestovního ruchu v Jeseníkách, investicemi a infrastrukturou cestovního ruchu, rozvojem služeb a vzděláváním lidských zdrojů.
Usilovat o kvalitní rozvoj služeb cestovního ruchu v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti.Zpět

 

DMS LBTJESENIKY 30
DMS LBTJESENIKY 60
DMS LBTJESENIKY 90
87 777

Organizace: Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu

https://www.jeseniky.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců