Pomoc lidem v náročné životní situaci

Účelem projektu je pomoc lidem, kteří se dostali do těžké životní situace a domnívají se, že tuto těžkou životní situaci lze řešit finanční pomocí. Naši snahou je pomoci lidem, kteří potřebují peníze např. na kompenzační pomůcky, úhradu léčby, rehabilitací nebo jiných výdajů spojených s náhle vzniklou situací,. kterou nemohli ovlivnit. Pomáháme také lidem, kteří se dostali do těžké životní situace vlivem ztráty blízké osoby.
Každá žádost o pomoc je pečlivě ověřena, je sledován veřejný účel pomoci a dbáme na efektivitu pomoci - každou finanční pomoc a její výši měříme.

Nadační fond pomoci

Posláním nadačního fondu pomoci je pomáhat lidem, kteří se dostali do těžké životní situace cizím zaviněním nebo okolnostmi, kterým nešlo předejít. Podporujeme veřejně prospěšné projekty zejména neziskových organizací. Provozujeme dárcovskou webovou stránku www.znesnaze21.cz pro jednoduché a rychlé zakládání sbírek.Zpět

 

DMS ZNESNAZE 30
DMS ZNESNAZE 60
DMS ZNESNAZE 90
87 777

Organizace: Nadační fond pomoci

https://www.znesnaze21.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců