Sbírka pro rodiče

Rodiče samoživitelé jsou jednou z nejzranitelnějších skupin. Aktuální stav způsobený pandemií nového koronaviru řadu z nich připravil o práci a vystavil je velmi těžké situaci. Díky vaší podpoře může Charita účinně pomáhat těm, kteří to skutečně potřebují. Děkujeme, že jste s námi.

Charita Česká republika

Charita Česká republika je největší nestátní poskytovatel zdravotní a sociální péče v ČR. Naším posláním je služba milosrdné lásky lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.Zpět

 

DMS PRORODICE 30
DMS PRORODICE 60
DMS PRORODICE 90
87 777

Organizace: Charita Česká republika

www.charita.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců