The Human Safety Net

"The Human Safety Net" je globální iniciativou Skupiny Generali. V rámci ČR se tato iniciativa zaměřuje na:
- podporu vzdělávání a vědeckého výzkumu a vývoje
- podporu akcí na rozvíjení talentu dětí a mládeže
- poskytování mnohostranné pomoci osobám s postižením
- zvyšování úrovně vybavení zdravotnických a sociálních institucí pečujících o nemocné a handicapové osoby
- podporu a propagaci rozvoje porodnictví a gynekologie

Generali Česká pojišťovna je zároveň generálním partnerem Českého svazu biatlonu. Během Světového poháru v biatlonu 2020/21 (vysílaného v ČT listopad 2020-březen 2021) budou vyzváni diváci a široká veřejnost k podpoře Nadace Leontinka, která je v tomto ročníku partnerem projektu THSN. Získané prostředky tak budou v letošním roce směřovat na podporu středisek rané péče, které pomáhají rodinám s dětmi s poškozeným zrakem v celé ČR.

Do budoucna se portfolio těch, kterým přes naši veřejnou sbírku pomáháme, bude rozšiřovat o další organizace působící ve výše uvedených oblastech.

Nadace GCP

Nadace je založena za účelem podpory právnických a fyzických osob sledujících dosahování veřejně prospěšných i dobročinných cílů v dále uvedených oblastech nebo takových, jejichž podpora je ve veřejném zájmu, zejména v oblasti kulturní, zdravotní, sociální a vzdělávací.Zpět

 

DMS TREFA 30
DMS TREFA 60
DMS TREFA 90
87 777

Organizace: Nadace GCP

https://www.generaliceska.cz/nadace

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců