Adventní koncerty České televize 2020

Adventní koncerty ČT jsou nejstarším charitativním sbírkovým projektem České televize. Od svého vzniku sbírka pomohla 120 neziskovým organizacím a rozdělila přes 217 milionů korun. V letošním roce slaví projekt 30 let existence. Opět podpoříme 4 vybrané neziskové organizace. Jsou jimi:
společnost Dolmen provozující chráněné bydlení pro dospělé s mentálním postižením a poruchami autistického spektra v Libereckém a Karlovarském kraji;
Pestrá zabývající se výcvikem asistenčních psů pro lidi s různými hendikepy a specifickými potřebami;
Pardubické centrum pro osoby s tělesným postižením Křižovatka; Mateřská a základní škola pro děti s kombinovaným postižením Smilling Crocodile.

Česká televize

Česká televize je právnickou osobou zřízenou zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, která vlastními úkony nabývá práv a závazků.
Česká televize dle ustanovení § 2 odst. 1 citovaného zákona poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky.Zpět

 

DMS ADVENT 30
DMS ADVENT 60
DMS ADVENT 90
87 777

Organizace: Česká televize

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/ct-podporuje/ct-podporuje-charitu/adventni-koncerty/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců


projekty