Pomozte Autis Centru

Autis Centrum poskytuje sociální služby pro osoby s autismem a jejich rodiny. Hlavním důvodem vzniku organizace, byl nedostatek sociálních služeb, které by lidem s autismem a jejich rodinám pomáhali v každodenním životě. Autis Centrum poskytuje sociální služby Raná péče, Odlehčovací službu a Sociálně aktivizační služby, přes léto pořádá příměstské tábory pro děti s autismem. Našich služeb využívá více jak 70 klientů z celého Jihočeského kraje ve věku od 1 roku do 45 let. Služby jsou poskytovány v průběhu celého týdne. Každodenní provoz centra je náročný personálně i finančně, neboť naše služby nelze často poskytovat jinak než v poměru 1 klient : 1 asistent. Prostředky získané sbírkou budou sloužit na úhradu asistentů pro klienty s těžší symptomatikou autismu a na nákup speciálních pomůcek.

Autis Centrum, o.p.s.

Naším posláním je pomáhat s péčí rodinám dětí s autismem a současně podporovat děti a dospělé s autismem tak, aby byli co nejvíce samostatní a necítili se v životě osamělí.
Snažíme se zlepšovat dobrou praxi v sociálních službách, budovat kulturu bezpečného prostředí pro děti a dospělé s autismem a toto sdílet se všemi, kterým není osud lidí s autismem nebo jakýmkoliv jiným postižením lhostejný. Na prvním místě je pro nás respektování individuality klienta a vytvoření pozitivního vztahu s ním.Zpět

 

DMS AUTIS 30
DMS AUTIS 60
DMS AUTIS 90
87 777

Organizace: Autis Centrum, o.p.s.

https://www.autiscentrum.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců