Marys Meals - jednoduché řešení hladu ve světě

Záměrem charitativní organizace Mary’s Meals je od samého počátku v r. 2002 podávání jídel ve školách v nejchudších částech světa s cílem, aby děti dostaly společně s jídlem i vzdělání.
Nemůžeme se smířit se skutečností, že v dnešním světe ročně umíra více než 3 mil. dětí na nemoci z podvýživy a že více než 64 mil. dětí nemůže chodit do školy, protože prací, nebo žebráním si zajišťuje prostředky na přežívání ze dne na den.
Náklady na jídlo především z místních surovin pro 1 dítě na celý školní rok představují pouhých 459 Kč aktuálně pro 1,7 mil. dětí v 18 nejchudších státech Afriky, Asie, Jižní Ameriky, Karibiku a Blízkého Východu.

Marys Meals Česká republika z.s.

Naším posláním je umožnit lidem, aby nabídli peníze, věci, dovednosti, čas nebo modlitbu a poskytli tu nejefektivnější pomoc těm, kteří trpí důsledky extrémní chudoby v nejubožejších zemích světa.
Záměrem Mary’s Meals je podávání jídel ve školách v nejchudších částech světa s cílem, aby děti dostaly společně s jídlem i vzdělání.
Celosvětově Mary’s Meals dnes denne zajišťuje jídlo pro více neř 1 a půl milionu dětí v 18 nejchudších zemích Afriky, Asie, Jižní Ameriky, Karibiku a Blízkého Východu.Zpět

 

DMS MARYSMEALS 30
DMS MARYSMEALS 60
DMS MARYSMEALS 90
87 777

Organizace: Marys Meals Česká republika z.s.

https://www.marysmeals.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců