Zastavme šíření viru COVID-19.

Shromáždění finančních prostředků pro osvětu, online podporu veřejnosti, prevenci šíření viru a humanitární pomoc v oblastech bez potřebné zdravotnické infrastruktury.

Výnos sbírky bude konkrétně využit ve třech směrech pomoci:

- v ČR osvěta a soubor doporučení pro rodiče, jak děti chránit před nákazou a jak s dětmi o epidemii mluvit tak, aby se předešlo úzkostným stavům, traumatům a příp. stigmatizaci infikovaných

- v zemích bez dostatečného hygienického zázemí a infrastruktury preventivní programy bránící vzniku druhotných ložisek nákazy

- v postižených zemích bez dostatečné infrastruktury dodávky zdravotnických pomůcek, dodávky dezinfekce pro rodiny, školy a komunity, péče o sirotky a děti, jejichž oba rodiče jsou v karanténě

Český výbor pro UNICEF

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich všestranný rozvoj. UNICEF zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků a z prodeje zboží. Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější - do rozvojových zemí a do oblastí zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou.Zpět

 

DMS STOPVIRU 30
DMS STOPVIRU 60
DMS STOPVIRU 90
87 777

Organizace: Český výbor pro UNICEF

http://www.unicef.cz a http://www.zastavmecovid.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců