Mobilní specializovaná paliativní péče pro děti a dospělé na Olomoucku

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, jehož hlavním posláním je poskytování mobilní specializované paliativní péče dětem a dospělým v Olomouci a okolí. Nemocným a jejich rodinám nabízíme vysoce odbornou a profesionální pomoc v závěrečné fázi života nemocného. Naše specializace navazuje na nemocniční péči v širší paletě doprovodných služeb zejména tam, kde rodina pacienta nemá dostatečné odborné znalosti v péči o nemocného.
Záměrem je vytvoření prostoru pro důstojné a kvalitní doprovázení umírajících a těžce nemocných v jejich vlastním domácím prostředí. Děláme maximum proto, aby konečná etapa lidského života byla přijatelná pro pacienta i jeho blízké.
Dlouhodobě probíhá spolupráce s dalšími organizacemi na prosazování strukturálních změn v oblasti péče o umírající.

Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.

Poskytování mobilní hospicové péče pro děti a dospělé v Olomouci a okolí. Její podpora a propagace.Zpět

 

DMS NEJSTESAMI 30
DMS NEJSTESAMI 60
DMS NEJSTESAMI 90
87 777

Organizace: Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.

https://nejstesami.eu/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců