Oprava turistické chaty Prachov - vybudování nádrže na dešťovou vodu

KČT je majitelem historické turistické chaty Prachovské skály - Prachov. V současné době se snaží KČT chatu opravit a  přizpůsobit současným nárokům turistů i nárokům na šetření energiemi a vodou. Prostředky vybrané ve veřejné sbírce a formou DMS budou využité právě na výstavbu vodní nádrže na zachytávání dešťové vody a její následné využití.

Klub českých turistů

KČT je spolkem aktivních turistů a příznivců turistiky,
jehož hlavním posláním je vytváření všestranného celoživotního turistického programu pro všechny občany, včetně seniorů, rodin, dětí, mládeže a zdravotně postižených. KČT vytváří materiální, organizační a metodické podmínky pro bezpečný a volný pohyb v přírodě, udržuje sítě turistických značených tras, chrání přírodu a krajinu a pečuje o kulturní památky. KČT propaguje turistiku jako poznávací a sportovní činnost pro nejširší veřejnost.Zpět

 

DMS PRACHOV 30
DMS PRACHOV 60
DMS PRACHOV 90
87 777

Organizace: Klub českých turistů

www.kct.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců