Na nosorožce!

Účelem projektu je shromáždit prostředky na podporu chovu ohrožených druhů nosorožců chovaných v Safari Parku Dvůr Králové. Safari park každoročně vynakládá vysoké finanční prostředky na chov nosorožců a jejich návrat zpět do přírody. Tento projekt bude financovat výživu, veterinární péči a další chovatelské nezbytnosti za účelem dosažení reprodukce těchto vzácných zvířat.

NATURA VIVA, z. s.

Pomoc ochraně přírody a ekologické výchově veřejnosti, zejména mládeže.
Příprava, financování a uskutečňování ekologických, chovatelských, technicko organizačních a výukových projektů zejména ve spolupráci a v návaznosti na ZOO Dvůr Králové a.s.Zpět

 

DMS SAFARI 30
DMS SAFARI 60
DMS SAFARI 90
87 777

Organizace: NATURA VIVA, z. s.

https://safaripark.cz/cz/o-zoo/natura-viva

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců