Centrum BAZALKA

Centrum BAZALKA, o.p.s. poskytuje sociální služby Denní a Týdenní stacionář pro děti a mládež s těžkým zdravotním postižením. Naše služby aktuálně využívá bezmála 40 klientů z celého Jihočeského kraje ve věku od 1 roku – do 26 let s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné) a s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením a problémovým chováním.
Projekt DMS pro Centrum BAZALKA je určen na nákup vybavení a pomůcek pro klienty.
Stacionář vybavujeme speciálním nábytkem - polohovací postele, rehabilitační kočárky a vozíky, speciální polohovací pomůcky, hudební nástroje a výtvarné potřeby. S klienty v rámci ucelené rehabilitace provádíme také léčebnou fyzioterapii, pro kterou je třeba zajistit speciální cvičící přístroje - rotopedy, motomedy apod.

Centrum BAZALKA, o.p.s

Centrum BAZUALKA, o.p.s., nabízí sociální služby denní stacionář a týdenní stacionář pro děti a mládež se zdravotním postižením. Nabízíme uživatelům prožití všedního dne v příjemném a pro ně přizpůsobeném prostředí. Rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti prostřednictvím speciálních terapií a přístupů.
Cílovou skupinou jsou klienti od 1 roku do 26-ti let, kteří mají těžké zdravotní postižení: těžké kombinované postižení, středně těžké a těžké mentální postižení, s diagnózou autismusZpět

 

DMS BAZALKA 30
DMS BAZALKA 60
DMS BAZALKA 90
87 777

Organizace: Centrum BAZALKA, o.p.s

http://www.centrumbazalka.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců