Záchrana a oprava Hrnčířova mlýna v Českém Meziříčí

Projekt si klade za cíl opravit postupně objekt Hrnčířova mlýna, restaurovat mlynářskou technologii a v jeho interiéru vybudovat muzejní expozici zaměřenou na mlynářství, sekernictví a přidružená řemesla. Mlýn by se také měl stát kulturně-společenským centrem, ve kterém se budou pořádat výstavy, přednášky a další akce. Za účelem realizace projektu budou získané finanční prostředky použité na nákup potřebného materiálu, provádění přípravných, rekonstrukčních a restaurátorských prací.

Společnost ochránců památek ve východních Čechách, z. s.

Spolek byl založen v roce 1990 za účelem přispívat k záchraně, ochraně a poznání památek všeho druhu jakožto součásti národního kulturního dědictví. Členem se může stát každý příznivec kulturního dědictví naší země. Omezením není místo bydliště, věk či profese. Proto v něm vedle sebe působí jak historici, profesionální památkáři, architekti tak „laici“. Během existence spolku se jeho členové brigádnicky podíleli na záchraně řady památek. Jedním z cílů spolku je osvěta a propagace památek.Zpět

 

DMS HRNCIRUVMLYN 30
DMS HRNCIRUVMLYN 60
DMS HRNCIRUVMLYN 90
87 777

Organizace: Společnost ochránců památek ve východních Čechách, z. s.

www.sopvc.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců


projekty