Snížení počtu bezprizorních koček a následná péče v útulku.

Snižování počtu bezprizorních koček. Poskytování konkrétní pomoci potřebným kočkám. Všestranná péče o nalezená, opuštěná a zatoulaná zvířata- především kočky. Jejich uzdravení, kastrace. Hledání domova- nalezení vhodného majitele pro zvíře. Kastrace toulavých a opuštěných zvířat, je důležité omezit nekontrolovatelné množení těchto zvířat. Osvětová činnost ohledně kastrací koček.
Cílem projektu je zamezit nekontrolovanému rozmnožování koček a tím zamezit šíření chorob a nákaz od bezprizorních zvířat. Současné zmírnění utrpení těchto koček bez domova.

Kočičí domov Sluníčko z.s.

Poskytnutí pomoci opuštěným, toulavým, nemocným, týraným a zraněných kočkám. Zajištění veterinárního ošetření, léčby a kvalitní péče v útulku schváleného KVS. Socializované kočičky jsou zbaveny parazitů, uzdraveny, naočkovány, krmeny kvalitní stravou, vykastrovány, otestovány na neléčitelné nemoci, načipovány a poté je jim hledán vhodný a láskyplný domov. Plaché kočičky jsou ošetřeny, vykastrovány a vráceny do původní lokality, kde jsou krmeny, zajištěny přístřeším a monitorovány.Zpět

 

DMS SLUNICKO 30
DMS SLUNICKO 60
DMS SLUNICKO 90
87 777

Organizace: Kočičí domov Sluníčko z.s.

https://www.kocicidomovslunicko.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců