Dej mi čas a já to dokážu - podpořte DownSyndrom CZ

Cílem projektu je podpora osob narozených s Downovým syndromem (DS). Do vínku dostali řadu nejen zdravotních specifik, se kterými se musí prát celý život. Podporou naší organizace přispějete k zajištění pomoci rodinám, které pečují o tyto děti (osoby), a to zejména formou poradenství, rehabilitace, edukačních programů, rekondičních pobytů, přednáškovou a ediční činností.

Downův syndrom je vrozenou chromozomální vadou, která způsobuje disharmonii organismu a odlišný i pomalejší vývoj. Lidé s DS mají typické rysy a zdravotní komplikace (srdeční vady, poruchy zraku a sluchu, apod.), ale i mentální opoždění různého stupně.

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem poskytuje již 22 let všestrannou pomoc a podporu rodinám pečujícím o osobu s DS.

DownSyndrom CZ, z.s.

Pomáháme se začleněním dětí s mladých lidí s Downovým syndromem (DS) do běžného života. Poskytujeme poradenství, rehabilitace, edukační programy a rekondiční pobyty pro osoby s DS, speciální edukační programy pro rodiče osob s DS a dále přednáškovou činnost pro veřejnost. Vydáváme časopis PLUS21, který je jediným časopisem v ČR, který se podrobně věnuje tématice Downova syndromu a je důležitým informačním zdrojem o DS a přidružených tématech, nejenom pro rodiče, ale i pro laickou veřejnost.Zpět

 

DMS DS 30
DMS DS 60
DMS DS 90
87 777

Organizace: DownSyndrom CZ, z.s.

www.downsyndrom.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců