Zlepšení kvality života onkologicky nemocných

Podpora pro onkologicky nemocné pacienty při zavádění nových léčebných a diagnostických metod a při nákupu moderní zdravotnické techniky , v roce 2018 záměr nákupu systému pro transport pacienta na magnetickou rezonanci zn. Philips FlexTrak a obnova lehátek pro pacienty na ambulancích a stacionáři Kliniky onkologie a radioterapie fakultní nemocnice v Hradci Králové

Nadace Východočeská onkologie

podpora a pomoc při zavádění nových léčebných a diagnostických metod a podpora výzkumu s cílem zlepšení léčebných výsledků Kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice v Hradci Králové a v celém regionuZpět

 

DMS ONKOHK 30
DMS ONKOHK 60
DMS ONKOHK 90
87 777

Organizace: Nadace Východočeská onkologie

www.oncol.org

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců