Provoz a činnost spolku Red Ribbon, z.s.

Cílem tohoto projektu je shromažďování finančních prostředků k provozu a činnosti zapsaného spolku Red Ribbon, z.s., zejména k edukační činnosti, testování na HIV infekci, intenzivně edukačního a rekondičního pobytu pro HIV pozitivní, jejich rodiny a přátelé, tvorbu webových stránek spolku, tisku preventivních materiálů.

Red Ribbon, z.s.

Účelem spolku je vyvíjet a podporovat aktivity v oblasti prevence a boj proti AIDS, přímá pomoc lidem infikovaným HIV a zlepšování postavení HIV pozitivních osob.
Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů, které představují účel spolku.
Formami hlavní činnosti spolku je poskytování informací o dané problematice a obecně prospěšné činnosti v oblasti prevence a boje proti AIDS, jakož i v oblasti zlepšování postavení HIV pozitivních osob, zejména pak:
a) osvětová činnost – vydávání preventivních materiálů, besedy;
b) kooperace s jinými subjekty;
c) aktivní účast na veřejných diskusích k problematice HIV/AIDS;
d) soustřeďování a poskytování informací uvnitř spolku i vně;
e) organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu účelem spolku;
f) pořádání veřejných sbírekZpět

 

DMS STOPAIDS 30
DMS STOPAIDS 60
DMS STOPAIDS 90
87 777

Organizace: Red Ribbon, z.s.

www.redribbon.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců