Bez faulu

Společný projekt Konta Bariéry a České basketbalové federace zaměřený na společenskou odpovědnost, kultivaci chování v basketbalové prostředí a charitativní činnost. Cíl - finanční podpora lidí s postižením. Adresáty podpory mohou být organizace i jednotlivci všech generací. Projekt je zaměřen na oblasti ohrožené nefinancováním ze státních zdrojů. O podpoře jednotlivých žadatelů rozhoduje rada projektu. Nejbližším cílem je podpořit sbírku Konta Bariéry při příležitosti exhibičních turnajů All star game, organizovaných ČBF. Předem oznámený příjemce/příjemci pomoci bude na konci sbírky prostřednictvím Konta Bariéry podpořen výnosem, na kterém se budou podílet sportovní kluby i širší veřejnost, která se se sbírkou seznámí prostřednictvím mediální podpory - např. ČT.

Nadace Charty 77 / Konto Bariéry

Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry. V začátcích jsme hodně pracovali s podtitulkem Konta Bariéry „Patří mezi nás“. Chtěli jsme veřejnost naučit vnímat lidi s rozdílnými potřebami. Podařilo se nám to a jsme na to, že Konto Bariéry splnilo tento velký úkol, docela pyšní.
Za více než dvacet let činnosti rozdělilo Konto Bariéry stovky miliónů korun, podpořilo tisíce projektů na zlepšení života lidí s handicapem a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Z aktuálních potřeb lidí s postižením vychází Konto Bariéry i při formování nových projektů. Doplňuje stát a samosprávu tam, kde jejich pomoc nestačí. Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí se vzděláním a pracovním uplatněním lidí s handicapem.Zpět

 

DMS BEZFAULU 30
DMS BEZFAULU 60
DMS BEZFAULU 90
DMS BEZFAULU 190
87 777

Organizace: Nadace Charty 77 / Konto Bariéry

www.kontobariery.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60, 90 nebo 190 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59, 89 nebo 189 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců