Vojenský fond solidarity

Vojenský fond solidarity (VFS) je ojedinělý projekt Charity Česká republika, Ministerstva obrany, Armády ČR, Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky. VFS vznikl v roce 2015 a to v přímé reakci na tragickou událost, při které zahynulo 5 českých vojáků v Afghánistánu. Cílem VFS je pomoci vojákům a jejich rodinám, kteří se dostali do tíživé životní situace z důvodu úmrtí, zranění nebo dlouhodobé nemoci vojáka nebo jeho přímých rodinných příslušníků. Finanční prostředky jsou shromažďovány prostřednictvím veřejné sbírky Charity Česká republika č.ú. 44665522/0800 VS 918.

Charita Česká republika

Charita Česká republika je největší nestátní poskytovatel zdravotní a sociální péče v ČR. Naším posláním je služba milosrdné lásky lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.Zpět

 

DMS VFS 30
DMS VFS 60
DMS VFS 90
87 777

Organizace: Charita Česká republika

http://www.fondsolidarity.army.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců