Roztáčíme život naplno. Roztáčejte s námi

Projekt Roztáčíme život naplno, roztáčejte s námi vybízí k účasti veřejnosti na finanční podpoře chodu ParaCENTRA Fenix. Účelem projektu je získat finanční prostředky na zajištění chodu ParaCENTRA Fenix ve smyslu pokrytí provozních nákladů a získat prostředky k nákupu nového vybavení, například cvičebních přístrojů, pomůcek atp.

ParaCENTRUM Fenix, z. s.

ParaCENTRUM Fenix pomáhá již od roku 2004 lidem, kteří se v důsledku poranění míchy ocitnou upoutání na invalidní vozík. Cílem organizace je, aby každý, kdo utrpěl úraz, mohl žít navzdory pohybovým omezením co možná nejvíce dle svých představ a byl co nejméně závislý na pomoci okolí. Organizace nabízí komplexní péči, od fyzioterapie a cvičení, přes nácvik samostatnosti, sociální, právní, výživové, fitness a bezbariérové poradenství až po osobní asistenci. ParaCENTRUM Fenix je od dob svého vzniku stabilním partnerem osob po úrazu míchy při začleňování zpět do života.Zpět

 

DMS ROZTACIME 30
DMS ROZTACIME 60
DMS ROZTACIME 90
87 777

Organizace: ParaCENTRUM Fenix, z. s.

www.pcfenix.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců