Péče o přeživší holocaust

Projekt bude sloužit jako podpora veřejné sbírky, kterou NFOH otevřelo v roce 2014.
Sbírka je určena k získání peněžitých prostředků pro podporu projektů v programu Péče. Tento program je zaměřený na poskytování sociální, zdravotní a psychologické péče seniorům, kteří přežili hrůzy války a koncentračních táborů, i jejich rodinným příslušníkům. Financujeme poskytování domácí péče, terénních sociálních služeb, psychosociálních služeb i společenská centra, kde se senioři scházejí.

NADAČNÍ FOND OBĚTEM HOLOCAUSTU

Cílem Nadačního fondu obětem holocaustu je zmírnění křivd způsobených obětem holocaustu a organizace vzdělávacích a kulturních aktivit. Finanční prostředky NFOH jsou využívány zejména na rekonstrukci židovských památek v ČR, důstojné připomínky obětí holocaustu, sociálně zdravotní péči osob dotčených holocaustem a rozvoj židovských komunit v ČR. Současně NFOH realizuje vlastní vzdělávací a kulturní projekty, semináře a odborná školení.Zpět

 

DMS NFOH 30
DMS NFOH 60
DMS NFOH 90
87 777

Organizace: NADAČNÍ FOND OBĚTEM HOLOCAUSTU

http://www.fondholocaust.cz/cs

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců