Komunitní centrum Ostrov Naděje

Podpora trvalé udržitelnosti existujícího komunitního centra, které se postupně rozšiřuje od roku 2003. Komunitní centrum má důležité postavení, poskytuje kvalitní vzdělání pro 500 dětí a mladých lidí, zabezpečuje zdravotní péči (18 000 pacientů) a osvětu komunitě. A v neposlední řadě je příkladem, jak zlepšovat životní podmínky využíváním udržitelných technologií a vzájemnou spoluprací a solidaritou. Jeho součástí je mateřská, základní a internátní střední škola, sirotčinec, zdravotní středisko s 24h provozem, knihovna s počítačovou učebnou a farma. V komunitním centru je nově založená farma na chov ryb na Viktoriině jezeře. Zisk z produkce by měl finančně podporovat stravování dětí a provoz komunitního centra - na financování zdravotních, sociálních a vzdělávacích služeb.

Centrum Narovinu, o.p.s.

Centrum Narovinu vzniklo v roce 1995. Cílem projektů je zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Keni. Hlavní náplní činnosti jsou projekty zahraniční rozvojové spolupráce a rozvoj dobrovolnictví. Všechny projekty kladou důraz na trvalou udržitelnost a soběstačnost, aktivní přístup místních lidí, přebírání zodpovědnosti a využívání vlastních možností. Mezi hlavní projekty patří program Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku a komunitní centrum Ostrov Naděje v Keni.Zpět

 

DMS OSTROVNADEJE 30
DMS OSTROVNADEJE 60
DMS OSTROVNADEJE 90
87 777

Organizace: Centrum Narovinu, o.p.s.

http://www.centrumnarovinu.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců