Dům pro Julii

Vybudování a zprovoznění prvního českého dětského lůžkového hospice nabízejícího i mobilní tým odborníků, který poskytne potřebnou podporu rodinám pečujícím o nemocné v domácím prostředí. Naším cílem je poskytování veškerých služeb, které jsou pro odlehčovací péči o nevyléčitelně nemocné děti a mladistvé potřebné. Rodinám pečujícím o nevyléčitelně nemocné děti a mladistvé chceme nabídnout pomoc s vyřízením všech potřebných formálních náležitostí i veškerých přání spojených s péčí.V neposlední řadě chceme poskytnout rodinám potřebného prostředí a dostatek času pro důstojné rozloučení se v soukromí a pro individuální truchlení. Málokdo si také uvědomuje, že péče o nemocné dítě je práce na 24 hodin denně bez ohledu na osobní život rodičů či sourozenců. Díky možnosti svěřit dítě do naší péče bude moci rodič žít nějaký čas bez omezení péčí o nemocného a investovat tolik vzácný čas do fungování rodiny, udržení partnerských vztahů nebo do opomíjených zdravých sourozenců.

ZERAFA nadační fond

Účelem nadačního fondu je zajišťování a zprostředkování hmotné i nehmotné pomoci pro podporu aktivit přispívajících k rozvoji duchovních hodnot, ochraně lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochraně přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoji vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. Dále je účelem nadačního fondu finanční a materiální podpora subjektů přispívajících k výchově dětí a mládeže a subjektů zajišťujících péči o seniory. V roce 2017 byl odstartován projekt výstavby Domu pro Julii, prvního dětského hospice v České republice. ZERAFA nf je ohlašovatelem veřejné sbírky, která zajišťuje shromáždění finančních prostředků na přípravné práce, výstavbu a provoz dětského hospice Dům pro Julii.Zpět

 

DMS JULIE 30
DMS JULIE 60
DMS JULIE 90
87 777

Organizace: ZERAFA nadační fond

www.dumprojulii.com

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců