Výzkum rakoviny v ČR

Cílem projektu je trvalé získávání finančních prostředků pro výzkum nádorových onemocnění v České republice. Konkrétně jde zejména o podporu veřejných i neveřejných výzkumných pracovišť, ale i jiných subjektů zabývajících se základním nebo aplikovaným výzkumem v biomedicíně. Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika buduje filantropickou komunitu dárců, kteří mají zájem budovat základní kámen blahobytu celé společnosti v boji proti nádorovým onemocněním.

Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika

Cílem nadace je: Podpora výzkumu a vývoje v oblasti léčby nádorových nemocí a biomedicíny, v oblasti primární nebo sekundární prevence zhoubných novotvarů a jiných závažných civilizačních nemocí, podpora výchovy a dalšího vzdělávání odborníků a podpora přizřizování standardních i nestandardních zdravotnických a vědecko-výzkumných zařízení.Zpět

 

DMS RAK 30
DMS RAK 60
DMS RAK 90
87 777

Organizace: Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika

www.vyzkumrakoviny.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců