Cesty pomoci

Charita Veselí nad Moravou poskytuje své sociální a zdravotní služby, které se řadí mezi nepostradatelnou pomoc potřebným v rámci regionu již od roku 1991.
Projekt Cesty pomoci je postaven na solidaritě, podpoře a sounáležitosti s potřebnými lidmi v našem blízkém i vzdálenějším okolí a ochoty pomáhat, kdy jedna "kapka v moři neznamená nic, množství kapek vytváří moře".
Účelem je tedy zajištění finančních prostředků na udržení kvality přímé péče v rámci sociálních a zdravotních služeb díky rozšíření technického zázemí organizace.

Charita Veselí nad Moravou

Charita Veselí nad Moravou je složkou Arcidiecézní charity Olomouc. Diecézní biskup jí udělil právní subjektivitu dne 16. 5. 1991. Charita Veselí nad Moravou provozuje registrované sociální služby (Pečovatelská služby, Osobní asistence, Stacionář Toník, Občanská poradna, Sociálně aktivizační služba), dále pak domácí zdravotní péči, domácí hospicovou a paliativní péči, regionální půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Mezi naše pravidelné činnosti patří také humanitární pomoc a práce s dobrovolníky, zapojili jsme se do adopce na dálku, dlouhé roky se věnujeme tříkrálové sbírce.
Svou činností se stala naše organizace nepostradatelnou součástí systému zdravotních a sociálních služeb poskytovaných v našem městě.
Naše organizace plně respektuje poslání Charity ČR, kdy charita jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouziZpět

 

DMS CHARITAVESELI 30
DMS CHARITAVESELI 60
DMS CHARITAVESELI 90
87 777

Organizace: Charita Veselí nad Moravou

http://www.veselinm.charita.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců