Podpora Urologické klinice FN Motol

Nadační fond Uran byl založen za účelem podpory a zkvalitňování diagnostické a léčebné péče pacientů s urologickým, uroonkologickým nebo andrologickým onemocněním na Urologické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol. Podporuje další vzdělávání lékařů a sester a výzkumné aktivity v oblasti urologie.

Nadační fond Uran

Nadační fond Uran byl založen za účelem podpory některých činností na Urologické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, a to. - podpory zkvalitňování diagnostické a léčebné péče o urologické pacienty kliniky - zvyšování technické a materiální úrovně a přístrojového a nástrojového vybavení kliniky - podpory vědeckých a výzkumných projektů týkajících se (prevence), diagnostiky a léčby urologických onemocnění na klinice - podpory při zavádění nových diagnostických a léčebných metod na klinice - podpory dalšího vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu kliniky - podpory zpracování klinických dat z kliniky, jejich vyhodnocování a prezentace odborné i laické veřejnosti - podpory vydávání odborných publikací i populárně naučných textů od autorů působících na klinice - zlepšování kultury nemocničního prostředí klinikyZpět

 

DMS URAN 30
DMS URAN 60
DMS URAN 90
87 777

Organizace: Nadační fond Uran

www.nadacnifonduran.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců