Nezůstat sám - dlouhodobý projekt Nadačního fondu Klíček pro hospitalizované, vážně a nevyléčitelně nemocné děti a jejich blízké a pro rodiny dětí, které zemřely.

Forma dárcovských DMS rozšiřuje naši stávající veřejnou sbírku, prostřednictvím které shromažďujeme finanční prostředky na zajištění několika oblastí naší práce: na budování a provoz dětského hospice v Malejovicích u Uhlířských Janovic (jehož součástí je i půjčovna ošetřovatelských pomůcek pro domácí ošetřování vážně nemocných dětí i podpora pozůstalých rodin, kde dítě zemřelo), na propagaci dětské hospicové péče včetně publikační činnosti, na podporu šíření principů péče zaměřené na celou rodinu dětského pacienta (tzv. family-centred care) v českých dětských nemocnicích, včetně podpory společného pobývání rodičů s hospitalizovanými dětmi a budování samostatného rodičovského střediska pro mimopražské rodiče, jejichž dítě je hospitalizované v některé pražské nemocnici, na rozvoj a zajišťování odborné herní práce, v zahraničí známé jako health-play specialism (Velká Británie) a child-life (USA).

Nadační fond Klíček

Naše cíle:
Zlepšovat životní podmínky vážně nemocných dětí a jejich rodin
Napomáhat návratu přirozených a obyčejných věcí do života vážně nemocných dětí
Posilovat roli rodiče v péči o nemocné dítě
Pomáhat při zavádění funkce herního pracovníka a dobrovolníka na dětská oddělení
Vybudovat dětský hospic
Podporovat zodpovědný a ohleduplný přístup k vlastnímu životu, k druhým lidem
a okolnímu světu, inspirovat k uvažování v souvislostech
Posilovat občanské chování, zejména ve vztahu jedinec x instituce
Otevírat diskusi o otázkách nemoci, umírání a smrti a odstraňovat bariéry mezi světem "zdravých" a světem "nemocných".Zpět

 

DMS KLICEK 30
DMS KLICEK 60
DMS KLICEK 90
87 777

Organizace: Nadační fond Klíček

www.klicek.org

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců