Sport bez bariér

Sport bez bariér je projekt, jehož cílem je finanční podpora sportovních aktivit lidí s postižením. Adresáty podpory mohou být organizace i jednotlivci všech generací. Projekt je zaměřen na oblasti ohrožené nefinancováním ze státních zdrojů.
O podpoře jednotlivých žadatelů rozhoduje rada projektu.
Poslední zasedání se uskutečnilo 27. dubna 2016. Mezi 16 žádostí bylo rozděleno přes 420 tisíc korun.

Nejbližším cílem je podpořit sbírku Konta Bariéry při příležitosti exhibičních turnajů All star game, organizovaných prostřednictvím basketbalové federace. Předem oznámený příjemce pomoci bude na konci sbírky prostřednictvím Konta Bariéry podpořen výnosem, na kterém se budou podílet sportovní fandové i širší veřejnost, která se se sbírkou seznámí prostřednictvím mediální podpory partnerů ČT, rad

Nadace Charty 77 / Konto Bariéry

Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry. V začátcích jsme hodně pracovali s podtitulkem Konta Bariéry „Patří mezi nás“. Chtěli jsme veřejnost naučit vnímat lidi s rozdílnými potřebami. Podařilo se nám to a jsme na to, že Konto Bariéry splnilo tento velký úkol, docela pyšní.
Za více než dvacet let činnosti rozdělilo Konto Bariéry stovky miliónů korun, podpořilo tisíce projektů na zlepšení života lidí s handicapem a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Z aktuálních potřeb lidí s postižením vychází Konto Bariéry i při formování nových projektů. Doplňuje stát a samosprávu tam, kde jejich pomoc nestačí. Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí se vzděláním a pracovním uplatněním lidí s handicapem.Zpět

 

DMS SPORTBEZBARIER 30
DMS SPORTBEZBARIER 60
DMS SPORTBEZBARIER 90
87 777

Organizace: Nadace Charty 77 / Konto Bariéry

www.kontobariery.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců