Proč zrovna já?

Proč zrovna já?

Proč zrovna já? Tuhle otázku často slýcháváme a ještě častěji si ji kladou naši klienti – děti od 7 let, dospělí a senioři se zrakovým nebo kombinovaným postižením.

Nevíme, proč zrovna Oni, ale můžeme a umíme jim pomoci získat nebo znovu nabýt soběstačnost a samostatnost, zvládnout péči o domácnost, o sebe, nakoupit, uvařit. Pomůžeme najít vhodnou práci, pomůcku, která usnadní běžné denní činnosti, řešit další otázky a problémy, s kterými si neví rady. A nezapomínáme také na vzdělávání, duševní pohodu a volný čas.

Našimi stěžejními aktivitami jsou:
- nácvik péče o domácnost, vč. nácviku nakupování potravin a přípravy stravy,
- nácvik sebeobsluhy,
- nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu, vč. nácviku využívání dopravních prostředků
- nácvik Braillova bodového písma,
- nácvik práce s kompenzačními a dalšími pomůckami pomáhající zvládat zrakové omezení
- půjčovna kompenzačních pomůcek,
- doprovody a aktivizační činnosti,
- nácviky využívání zbytku zraku a stimulace dalších smyslů prostřednictvím Snoezelen prostředí a dalších technik,
- počítačové kurzy a kurzy angličtiny,
- pomoc se získáním sociálních příspěvků, dávek a s řešením nepříznivé sociální situace,
- podpora při pracovním začleňování, vč. podpory udržení práce
- podpora rodičů postižených dětí i dalších rodinných příslušníků všech klientů.

Naše působnost je v rámci Moravskoslezského kraje. Služby poskytujeme buď v regionálních pobočkách v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku, nebo v terénu a domácnosti klienta. A to celoročně v pracovní dny.

Chcete se dozvědět více? Víte o někom, kdo by naši pomoc potřeboval? Více na www.kafira.cz nebo www.facebook.com/kafiraopava.

Všem dárcům děkujeme.

KAFIRA o.p.s.

Posláním společnosti je podpora nezávislého a samostatného života dětí od 7 let
a dospělých, které jejich poškození zraku ovlivňuje při každodenních činnostech běžných ve společnosti. Snažíme se vytvořit zázemí, které povzbuzuje, motivuje a dodává „chuť do života“. Poskytujeme registrované sociální služby, které podporují soběstačnost
a samostatnost a zvyšují šance nalézt vhodné pracovní uplatnění. Služby jsou poskytovány v terénu v rámci celého Moravskoslezského kraje, nebo ve střediscích v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku.

Naši snahou také je, oslovovat společnost tak, aby sama byla pro uživatelé našich služeb podobným zázemím s tolerancí k odlišnosti a s postojem „oni patří také k nám“.Zpět

 

DMS KAFIRA 30
DMS KAFIRA 60
DMS KAFIRA 90
87 777

Organizace: KAFIRA o.p.s.

www.kafira.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců