Společně proti bezmoci

ALS, amyotrofická laterální skleróza, je onemocnění, které za plného vědomí zbavuje člověka možnosti ovládat své tělo. Nejdříve Vám vypadne z ruky hrnek, přestáváte mluvit, usedáte na vozík, přichází konec. Nemoc může potkat kohokoli, neexistuje léčba.
Pomozte nám bojovat proti BEZMOCI.

Amyotrofickou laterální sklerózou u nás trpí zhruba 800 lidí, ročně se objeví téměř 200-300 nových pacientů a stejný počet jich každý rok zemře. Jedná se o nemoc, při které člověk během dvou až pěti let postupně ztrácí schopnost ovládat svaly. Onemocnění si nevybírá slabé jedince s podlomeným zdravím, často sahá po lidech na vrcholu sil a tvůrčího potenciálu - z nejznámějších případů jmenujme tlumočnici Danu Gálovou, fotbalistu Mariána Čišovského nebo politika Stanislava Grosse.


V České republice v souč

ALSA z.s.

Spolek ALSA je organizace sdružující pacienty a profesionály se zájmem o amyotrofickou laterální sklerózu, ALS. Našim prvořadým cílem je pomoc pacientům s ALS – poradenstvím, konzultací vhodných terapií, pomoci s vyřizováním pomůcek a příspěvků a dalšími. Život s ALS není jednoduchý a komplexní péče o pacienta s ALS je v ČR stále v plenkách. Všechno to pídění se po informacích, výzkumu, věrohodnosti terapií... Víme, jaké to je a vyvíjíme spoustu aktivit, aby se situace postupne měnila. Chceme, aby lidé s ALS věděli, ze navzdory nesnadné životní situaci kterou onemocnění ALS přináší, na to vsechno nejsou sami, že je má kdo vyslechnout a poradit.

Kromě zázemí pro pacienty spolek ALSA sdružuje odborníky – lékaře a zdravotní personál s dlouholetými zkušenostmi s ALS . Našim cílem je rozšiřovat tyto zkušenosti a předávát je dál. Nas tým má bohaté zkušenosti z oblasti fyzioterapie, logopedie - komunikace a komunikačních pomůcek, poruch polykání, umělé plicní ventilace, zajištění výživy a dalšími, vše se zaměřením na unikátní potřeby lidí s ALS. Jedním z probíhajících projektů je edukace a osvěta zdravotnického personálu nemocnic a hospicových zařízení tak, aby odborné instituce byly schopny poskytovat pacientům plnohodnotnou odbornou péči.Zpět

 

DMS ALS 30
DMS ALS 60
DMS ALS 90
87 777

Organizace: ALSA z.s.

www.zsalsa.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců