Mezigenerační setkání Povídej

Mezigenerační setkání v programu Povídej se konají pravidelně a jejich náplní jsou různorodé společné aktivity zaměřené na aktivizaci seniorů a poznávání dětí a vzájemné interakci a komunikaci. Naším cílem je přispět ke změně nahlížení generací na sebe navzájem. Chceme, aby se poznávali i ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby si rozuměli a společně objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy. Při výběru partnerských zařízení (školské a seniorské) je naší prioritou přínos pro místní komunitu, tedy blízkost školy a domova pro seniory tak, aby se účastníci projektu mohli potkávat i v běžném životě.

Mezi námi, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Mezi námi se zrodila z pocitu, že je škoda, když se vazby mezi generacemi vytrácejí. Proto jsme začali podporovat pravidelná setkávání těch nejmenších s těmi nejstaršími – dětí z mateřských či základních škol a babiček a dědečků z domovů či klubů seniorů. Mezigenerační setkání v projektu nazvaném „Povídej“ se konají jednou měsíčně a jejich náplní jsou společné aktivity – výtvarné, hudební či pohybové, ale také čtení, vyprávění nebo oslavy různých svátků. Věříme, že je potřebné a správné, aby k sobě ti nejmenší s těmi nejstaršími nacházeli cestu, aby společně objevovali, jak zajímavé jsou jejich světy. Považujeme za důležité učit děti úctě ke stáří. Senioři se stávají jejich kamarády; děti se přirozeně učí, že ve společnosti žijí i osoby, které potřebují naši péči a ohleduplnost. Seniorům naopak nabízíme možnost čerpat energii z ryzí radosti, upřímnosti a úžasné vitality těch nejmenších. Na vytvoření mezigeneračních skupin čekají další babičky, dědečkové i děti, jak se dozvídáme od pracovníků školek a domovů seniorů, kteří nás kontaktují. Váš příspěvek bude použit na  vznik a realizaci setkání v nových mezigeneračních skupinách v různých regionech celé ČR. Velice Vám děkujeme za příspěvek, který přinese spoustu nových zážitků seniorům a dětem.Zpět

 

DMS DARUJVZPOMINKU 30
DMS DARUJVZPOMINKU 60
DMS DARUJVZPOMINKU 90
87 777

Organizace: Mezi námi, o.p.s.

www.mezi-nami.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců