V srdci mám Boží chrám

Projekt je zaměřen na získávání financí k pokrytí spoluúčasti na dotacích, získávaných na opravy kostela sv. Františka a Viktora v Ostravě-Hrušově. Kostel prošel v posledních letech rozsáhlými opravami, ne-li záchrannými pracemi, které byly nutné pro jeho uchování, a to především po ničivých povodních v roce 1997, kdy voda vystoupala až do výše 3,5 m. Snažíme se navrátit tuto kulturní památku k životu, a to nejen po stránce duchovní, ale také z hlediska rozsáhlých oprav a z hlediska kulturního. Kromě záchranných prací zde probíhají také kulturní akce, především benefičního charakteru. Za jakoukoliv pomoc srdečně děkujeme.

Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostela

Spolek Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostela se zaměřuje na organizování kulturních akcí a získávání finanční podpory pomocí dotací a grantů pro potřeby zajišťování oprav kulturní památky, za kterou byl kostel sv. Františka a Viktora v roce 2010 prohlášen. V posledních letech se nám podařilo kostel ve své podstatě zachránit od postupného celkového úpadku, který nastal po povodních v roce 1997, kdy zde voda vystoupila až do výše 3,5 m. Jsme vděčni za jakoukoliv finanční pomoc. Rádi bychom náš kostel dostali do širšího povědomí lidí, již pro jeho pohnutou minulost i historický význam (stojí na tzv. "hranici světů"). Blíže se o našem kostele i naší organizaci dočtete na webu: beneficehrusov.webnode.cz. V roce 2015 (neúspěšně) usiloval náš kostel o získání označení evropské dědictví, v letošním roce se s jeho fotografiemi můžete setkat v putovní národní výstavě Má vlast cestami proměn.Zpět

 

DMS CHRAMSRDCE 30
DMS CHRAMSRDCE 60
DMS CHRAMSRDCE 90
87 777

Organizace: Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostela

benefiehrusov.webnode.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců