Pomoc předčasně narozeným dětem a jejich rodinám

Cílem projektu je získávání finančních prostředků na podporu a pomoc konkrétním rodinám a jejich konkrétním potřebám spojeným s předčasně narozeným dítětem, jako je např. příspěvek na speciální výživu dítěte, hygienické potřeby dítěte, zdravotnické pomůcky, příspěvek na ubytování rodičům po dobu hospitalizace dítěte, cestovní výlohy rodičům po dobu hospitalizace dítěte, pomoc při zajištění psychologické péče pro rodinu předčasně narozeného dítěte, pomoc při zajištění rehabilitační péče předčasně narozeného dítěte, pomoc při zajištění následné péče např. lázeňský pobyt, apod.

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny

Naším posláním je pomáhat rodinám předčasně narozených dětí, zmírnit finanční a psychickou zátěž spojenou s jejich odloučením.Zpět

 

DMS PREDCASNEDETI 30
DMS PREDCASNEDETI 60
DMS PREDCASNEDETI 90
87 777

Organizace: Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny

www.predcasnenarozenedeti.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců