NEZAPOMENU - Podpora výzkumu Alzheimerovy choroby

Nedoufejte v zázračný lék, pomozte nám ho najít! Podpořte výzkum Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci.
Získané prostředky budou využity na podporu profesionálů pečujících o pacienty s Alzheimerovou chorobou.

Alzheimer nadační fond

Podporujeme odborníky pečující o nemocné Alzheimerovou chorobou.
Naším cílem je, aby v České republice byl dostatek kvalitních profesionálů - lékařů, pečovatelů, vědců, kteří by se problematice Alzheimerovy choroby a dalším typům neurodegenerativních onemocnění věnovali. Podporujeme výzkum a vzdělávání, založili jsme stipendijní program pro mladé lékaře. Chceme tak zlepšit kvalitu péče o pacienty i podmínky, za kterých je poskytována.Zpět

 

DMS NEZAPOMENU 30
DMS NEZAPOMENU 60
DMS NEZAPOMENU 90
87 777

Organizace: Alzheimer nadační fond

www.alzheimernf.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců