Pravidelné klauniády pro děti

Cílem projektu je získat finanční prostředky na zajištění pravidelných návštěv zdravotních klaunů na lůžkových odděleních ve fakultních nemocnicích v Čechách a na Moravě a na průběžné udržování vysokého standardu a profesionality vystoupení zdravotních klaunů.
Návštěvy klaunů, tzv. klauniády budou v rámci tohoto projektu probíhat na dětských lůžkových odděleních 64 nemocnic ve všech krajích České republiky ( celkový přehled nemocnic je uveden ve výroční zprávě z r. 2014). V roce 2014 jsme uskutečnili 3162 pravidelných klauniád pro děti celkem.

Zdravotní klaun o.p.s.

Zdravotní klaun je nezisková organizace s celostátní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví, čímž přispívá ke zlepšení jejich psychického a tím i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených zdravotních klaunů a speciálních projektů. V současné době 86 zdravotních klaunů navštěvuje pravidelně 64 nemocnic a 7 domovů pro seniory.Zpět

 

DMS KLAUN 30
DMS KLAUN 60
DMS KLAUN 90
87 777

Organizace: Zdravotní klaun o.p.s.

http://www.zdravotniklaun.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců