ZDRAVÍ DĚTÍ

Nadační fond pro zdraví dětí obecně podporuje zdravotnická zařízení, která zajišťují péči o zdraví matky a jejího dítěte zajišťují. Tímto projektem bude financován nákup přístrojového vybavení souvisejícího s péčí o zdraví matky a jejího dítěte pro Ústav pro péči o matku a dítě, IČ: 00023698, se sídlem: Podolské nábřeží 157, 147 00 Praha 4. Po ukončení projektu nebo v jeho průběhu bude Ústavem pro péči o matku a dítě rozhodnuto, který konkrétní přístroj je aktuálně nejvíce potřeba.

Nadační fond pro zdraví dětí

Podpora výzkumu v oblasti péče o zdraví matky a jejího dítěte, podpora související publikační činnosti a vzdělávání včetně financování studijních pobytů odborníků a zavádění světových poznatků v této oblasti do praxe a podpora při financování přístrojového vybavení těch zdravotnických zařízení, která péči o zdraví matky a jejího dítěte zajišťují.Zpět

 

DMS ZDRAVIDETI 30
DMS ZDRAVIDETI 60
DMS ZDRAVIDETI 90
87 777

Organizace: Nadační fond pro zdraví dětí

http://www.zdravideti.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců


projekty