Skutečná pomoc

Získávání a shromažďování peněžitých příspěvků pro podporu a realizaci projektů rozvojové spolupráce v souladu s miléniovými cíli tisíciletí OSN zejména v sektorech vzdělání, zdroje obživy, voda a hygiena, zdraví a boj s chudobou v zemích odsouhlasených MZV ČR, dále na nezbytný rozvoj organizace, zejména vytvoření dostatečně silného a stabilního zázemí pro realizaci výše uvedených projektů a s tím spojených nákladů.

Člověk v tísni, o. p. s.

Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.
Usilujeme o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost k problémům doma i za hranicemi naší země. Chceme se aktivně podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.
Jsme součástí občanské společnosti. Naše činnost vychází z osobní iniciativy a aktivity stovek našich zaměstnanců a dobrovolníků, jak v České republice, tak v desítkách zemí, kde pracujeme a z důvěry a podpory, kterou pro svoji práci získáváme od jednotlivců, firem, vlád i mezinárodních institucí.
Oblasti a priority činnosti si určujeme sami, podle naléhavosti situace a podle našich reálných možností něco změnit. Nemůžeme pracovat všude, za podstatný považujeme skutečný dopad.Zpět

 

DMS SKUTEK 30
DMS SKUTEK 60
DMS SKUTEK 90
DMS SKUTEK 190
87 777

Organizace: Člověk v tísni, o. p. s.

http://www.skutecnapomoc.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60, 90 nebo 190 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59, 89 nebo 189 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců