Pomoc obětem humanitární krize

Magna ČR je nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat lidem v krizových oblastech světa, realizovat humanitární projekty zaměřené na poskytování akutní a dlouhodobé zdravotní, psychosociální, materiální pomoci lidem postiženým humanitárními krizemi, přírodními katastrofami, epidemiemi, hladomorem, lidem vyloučeným ze systému lékařské péče, lidem v nouzi a těm, kteří žijí v ohrožených částech země, a to bez ohledu na etnickou, náboženskou či rasovou příslušnost.

MAGNA má dlouholeté zkušenosti s prací v humanitárních katastrofách. Její týmy působily ve většině velkých katastrof - tsunami v jihovýchodní Asii, zemětřesení na Haiti, cyklon v Barmě, hladomor na hranicích Keni a Somálska, cyklon na Filipínách a  zemětřesení v Nepále.

MAGNA ČR o.p.s.

Humanitární organizace MAGNA se zaměřuje na poskytování zdravotní a nutriční pomoci v místech humanitárních krizí, konfliktů a v ohrožených komunitách. Kolem 800 jejích pracovníků každý den léčí děti a jejich rodiny tam, kde je nejvíce třeba. Za 16 let své existence MAGNA poskytla zdravotní pomoc na čtyřech kontinentech – v zemích jako jsou Nepál, Jižní Súdán, Keňa, keňsko-somálská hranice, Demokratická republika Kongo, Kambodža, Barma, Vietnam, Filipíny, Haiti, Nikaragua nebo Indie. V souvislosti s válkou v Sýrii její zdravotníci zasahovali na maďarsko-srbské hranici, v Chorvatsku. MAGNA působí aktuálně také přímo v Sýrii, sousedním Libanonu a v Iráku. Za posledních 10 let MAGNA léčila a poskytla přímou zdravotní pomoc více než 2 miliónům lidí v nouzi.Zpět

 

DMS MAGNAPOMOC 30
DMS MAGNAPOMOC 60
DMS MAGNAPOMOC 90
87 777

Organizace: MAGNA ČR o.p.s.

www.magna.org

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců