Pomoc dětem s hematologickým, nebo onkologickým onemocněním

Podpora a pomoc dětem s onkologickým onemocněním a nemocemi krvetvorby od začátku do konce léčby, pomoc s jejich návratem do běžného života. Pomoc rodičům dlouhodobě nemocných dětí, psychologická a sociální podpora. Publikační činnost - informační materiály pro pacienty a rodiče, osvěta a popularizace dětské hematologie a onkologie, pořádání besed a přednášek.

HAIMA CZ, z.s.

Pomoc dětem s hematologickým, nebo onkologickým onemocněním a jejich rodinám.Zpět

 

DMS HAIMA 30
DMS HAIMA 60
DMS HAIMA 90
87 777

Organizace: HAIMA CZ, z.s.

www.haima.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců