Zajištění kvality služeb Charity Ostrava

Základním posláním Charity Ostrava je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení či vyznání. Pomoc je realizována prostřednictvím poskytovaných sociálních a sociálně zdravotních služeb na základě křesťanských hodnot.
Charita Ostrava je nestátní nezisková organizace působící v oblasti pomoci pro širokou škálu cílových skupin lidí v nepříznivých životních situacích. Zajištění provozu poskytovaných služeb je z části odkázána na finanční pomoc dárců v rámci veřejné sbírky.
Účelem je tedy zajištění finančních prostředků na udržení kvality přímé péče v rámci sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava pro seniory, lidi se zdravotním postižením, lidi se specifickými potřebami, lidi bez domova, lidi v obtížné životní situaci, ohrožené děti a mládež, lidi v závěru života.

Charita Ostrava

Základním posláním Charity Ostrava je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení či vyznání. Pomoc je realizována zejména prostřednictvím poskytovaných sociálních a sociálně zdravotních služeb .Zpět

 

DMS CHARITAOSTRAVA 30
DMS CHARITAOSTRAVA 60
DMS CHARITAOSTRAVA 90
87 777

Organizace: Charita Ostrava

www.ostrava.charita.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců