Hospic sobě

"Když to doma nejde" Od roku 2009 doprovázíme v libereckém kraji umírající klienty se svými rodinami v jejich domácím prostředí. Ne vždy je tento model péče možný, ať již z důvodů na straně rodiny nebo pro limitující kapacitu domácího hospice. Potřebujeme dát šanci těm,kteří nemají to štěstí, aby mohli zemřít ve své posteli. Prostředí lůžkového hospice se snaží rodinnému prostředí co nejvíce přiblížit. Projekt lůžkového hospice přímo navazuje na domácí hospicovou péči a věnujeme se jeho uskutečnění od vzniku naší organizace. Přizvali jsme ke spolupráci Město Liberec, které darovalo Libereckému kraji budovu bývalého sirotčince s přilehlými pozemky. Od srpna 2014 zde probíhá celková rekonstrukce. Příjem prvních klientů předpokládáme na přelomu roku 2015/2016. Na podporu projektu jsme vyhlásili veřejnou sbírku "Dnes ty, zítra já" s podtitulem"Hospic sobě" na nákup vybavení lůžkového hospice, nákup pomůcek, zařízení a zdravotnického materiálu k poskytování hospicové a paliativní péče, vzdělávání pracovníků v oblasti paliativních a ošetřovatelských služeb pro terminálně nemocné pacienty a na obnovu technického zázemí organizace. Na provozování Hospice sv. Zdislavy se pilně chystáme, vzděláváme pracovníky v přímé péči i administrativě, oslovujeme dárce. V tuto chvíli již máme zakoupena všechna polohovací lůžka. Když na svět přicházíme, jsme obklopeni láskou a péčí. Stejně tak by tomu mělo být, když z tohoto světa odcházíme.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s

Naším posláním je doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodin prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory. Respektujeme jedinečnost člověka a dbáme na to, aby byl vždy zachován individuální přístup. Přání a nároky pacientů a jejich rodin jsou pro nás na prvním místě. Vždy se snažíme o to, aby byla zachována kvalita života v co největší možné míře.Zpět

 

DMS HOSPICZDISLAVY 30
DMS HOSPICZDISLAVY 60
DMS HOSPICZDISLAVY 90
87 777

Organizace: Hospic sv. Zdislavy, o.p.s

www.hospiczdislavy.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců