Hospic sobě

Hospic sobě

Od roku 2009 pečujeme o nevyléčitelně nemocné a umírající a poskytujeme podporu rodinám v jejich domácím prostředí. Dbáme na to, aby naši klienti strávili poslední dny života bez bolestí, důstojně a v kruhu nejbližších.

Projekt lůžkového hospice přímo navazuje na domácí hospicovou péči. Na podporu projektu jsme vyhlásili veřejnou sbírku "Dnes ty, zítra já" s podtitulem" Hospic sobě" na nákup vybavení lůžkového hospice, nákup pomůcek, zařízení a zdravotnického materiálu k poskytování hospicové a paliativní péče, vzdělávání pracovníků v oblasti paliativních a ošetřovatelských služeb pro terminálně nemocné pacienty a na obnovu technického zázemí organizace. Veřejná sbírka je stále aktivní.

Začátkem roku 2016 jsme otevřeli vysněný lůžkový hospic s kapacitou 28 lůžek. Vznikl díky úsilí a podpoře mnoha lidí. I když lůžkový hospic stojí, je vybavený, před námi je další úsek cesty – pečovat s láskou o ty, kterým pouť na tomto světě končí. A neustále k tomu potřebujeme Vaší podporu. Pomáhejte s námi. Děkujeme vám.

Když na svět přicházíme, jsme obklopeni láskou a péčí. Stejně tak by tomu mělo být, když z tohoto světa odcházíme.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s

Naším posláním je doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodin prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory. Respektujeme jedinečnost člověka a dbáme na to, aby byl vždy zachován individuální přístup. Přání a nároky pacientů a jejich rodin jsou pro nás na prvním místě. Vždy se snažíme o to, aby byla zachována kvalita života v co největší možné míře.Zpět

 

DMS HOSPICZDISLAVY 30
DMS HOSPICZDISLAVY 60
DMS HOSPICZDISLAVY 90
87 777

Organizace: Hospic sv. Zdislavy, o.p.s

www.hospiczdislavy.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců