OCHRANA ZVÍŘAT

Cílem DMS projektu OCHRANA ZVÍŘAT je trvalé zlepšení a harmonizace vztahu člověk – zvíře – životní prostředí. Nadace pomáhá zmírňovat utrpení a zajišťovat životní pohodu zvířat v lidské péči i zvířat volně žijících.

Získané finanční prostředky z dárcovské SMS (DMS) jsou přerozdělovány organizacím působícím v přímé (i nepřímé) ochraně zvířat – zejména útulkům a depozitům pro opuštěná a často i týraná zájmová zvířata, útulkům pro přestárlá a hendikepovaná (nejen) zájmová a hospodářská zvířata, záchranným stanicím pro volně žijící hendikepované živočichy, organizacím pečujícím o zvířata napříč spektrem druhů, a to zejména na nákup krmiva a doplňků stravy, chovatelského vybavení a zařízení útulků a depozitů, na veterinární péči a další péči o zvířata, na sterilizaci a kastraci koček apod.

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT

Posláním nadace je trvale zlepšovat a harmonizovat vztah člověk – zvíře – životní prostředí, hájit zájmy a práva zvířat, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených v zajetí i zvířat volně žijících. Nadace své poslání naplňuje podporou projektů, které odpovídají jejímu poslání i cílům, a také vlastní činností, při níž využívá všech dostupných forem spolupráce se subjekty působícími na poli praktické i nepřímé ochrany zvířat.Zpět

 

DMS OCHRANAZVIRAT 30
DMS OCHRANAZVIRAT 60
DMS OCHRANAZVIRAT 90
87 777

Organizace: NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT

www.ochranazvirat.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců