ARPIDA plus - campus životních příležitostí

PROČ STAVÍME NOVÝ AREÁL?
V centru ARPIDA zajišťujeme ucelený souhrn služeb, což jsou potřebné služby vyplývající z postižení lidí ve věku od narození až do dospělosti. Reálně ze všech sil, minimálně 26 let života člověka, pracujeme společně s ním a s jeho rodinou na osobním rozvoji, zdraví, sociálním začlenění a uplatnění.

Po tomto období, pro všechny (člověk s postižením, rodina, pracovní tým , stát a všichni co financují provoz) velice náročném, přichází naprosté vakuum a je minimum služeb, příležitostí a způsobu uplatnění získaných dovedností, čímž námaha předchozího období přichází téměř vniveč.

Je důležité vytvořit systém ve kterém tento člověk dostane příležitost pokusit se o co nejvíce samostatný život, uplatnění, mít blízkého člověka a někam patřit.

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižení

Nabízíme pomoc rodinám pečujícím o děti, mládež a dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením, formou denní komplexní koordinované péče v duchu ucelené rehabilitace. Tato péče je zajištěna prostřednictvím:
-Střediska sociálních služeb
-Nestátního zdravotnického zařízení
-Škol a školských zařízeníZpět

 

DMS ARPIDA 30
DMS ARPIDA 60
DMS ARPIDA 90
87 777

Organizace: ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižení

www.arpida.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců