Zajištění provozu Hospice sv. Lukáše

Charita Ostrava je nestátní nezisková organizace působící v oblasti pomoci pro širokou škálu cílových skupin. Pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením provozujeme registrované sociální služby, zdravotní služby a další služby pomoci zajišťované spolupracujícími dobrovolníky.
Hospic sv. Lukáše je specializované zdravotnické zařízení, poskytující hospicové služby včetně léčby bolesti, kterou s sebou postupující nemoc přináší. Hospic je určen pro pacienty nevyléčitelně nemocné v terminálním stádiu života, nejčastěji s onkologickou diagnózou, jejichž obtíže nevyžadují léčbu v nemocnici a není možné je zvládnout ani v domácím prostředí. Než se těžce nemocný člověk dostane do hospice, musí být vyčerpány všechny ostatní možnosti léčby.
Pacient by měl být o svém stavu informován a hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že bude vždy respektována jeho lidská důstojnost, že v posledních chvílích nezůstane osamocen. Cílem práce týmu odborníků hospice je dosažení co nejlepší kvality života nemocného člověka i jeho rodiny.

Charita Ostrava

Základním posláním Charity Ostrava je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení či vyznání. Pomoc je realizována zejména prostřednictvím poskytovaných sociálních a sociálně zdravotních služeb .Zpět

 

DMS HOSPICLUKAS 30
DMS HOSPICLUKAS 60
DMS HOSPICLUKAS 90
87 777

Organizace: Charita Ostrava

www.ostrava.charita.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců