DOMA JE DOMA

DOMA je DOMA
Předkládaný projekt si klade za cíl poskytnout v dostatečné míře kvalitní služby poskytující jistotu a pomoc zdravotně znevýhodněným spoluobčanům. Navazuje na ostatní služby a činnost organizace a vhodným způsobem je doplňuje. Vzniká tak komplex ucelených služeb, které zajistí právo na plnohodnotný život v přirozeném prostředí domova bez nutnosti umístění do ústavu
Klienti využívající služeb osobní asistence, pečovatelské služby, jsou především těžce tělesně postižení spoluobčané, ale i senioři, kteří by bez každodenní pomoci byli odkázání na ústavní péči. Ta ale mnohdy hodnotu člověka degraduje, “vykořeňuje“ z přirozeného prostředí a nenabízí to, co lze nazvat plnohodnotným životem.

Naproti tomu je osobní asistence vykonávána přímo v bytě klienta, tedy v jeho přirozeném pros

PROSAZ, z. ú.

Posláním organizace PROSAZ je pomáhat zdravotně postiženým žít normálně. Zapojujeme je do běžného života zajištěním přímé péče, zaměstnáváním a nabídkou volnočasových a rekreačních aktivit.Zpět

 

DMS DOMAJEDOMA 30
DMS DOMAJEDOMA 60
DMS DOMAJEDOMA 90
87 777

Organizace: PROSAZ, z. ú.

www.prosaz.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců