Zajištění okamžité, rehabilitační a rekonstrukční pomoci při mimořádných událostech a řešení dlouhodobých problémů místních obyvatel s ohledem na ekonomické, sociální, zdravotní a ekologické aspekty života lidí

Cílem projektu je získání peněžitých příspěvků na zajištění okamžité, rehabilitační a rekonstrukční pomoci při mimořádných událostech a na řešení dlouhodobých problémů místních obyvatel s ohledem na ekonomické, sociální, zdravotní a ekologické aspekty života lidí.

ADRA ČR je součástí mezinárodní sítě ADRA, která působí ve více než 125 zemích světa. Více než 20 let poskytujeme pomoc lidem v nouzi.

ADRA o.p.s.

ADRA pracuje s lidmi žijícími v chudobě a nouzi za účelem spravedlivé a pozitivní změny prostřednictvím posilujícího partnerství a zodpovědných kroků.

ADRA je profesionální, zdokonalující se a efektivní síť organizací, jež ztělesňuje integritu a transparentnost. ADRA napříč hranicemi posiluje a vystupuje ve prospěch ohrožených a zapomenutých, aby dosáhla měřitelné, dokumentovatelné a trvalé změny v jejich životech a společnosti.Zpět

 

DMS ADRA 30
DMS ADRA 60
DMS ADRA 90
87 777

Organizace: ADRA o.p.s.

www.adra.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců