Pomozte nám pomáhat

Cílem projektu je finanční zajištění pomoci poskytované Českým červeným křížem a dalšími složkami Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce při katastrofách, ozbrojených konfliktech a jiných mimořádných událostech v České republice i v zahraničí a podpora dalších činností Českého červeného kříže v souladu s jeho posláním a úkoly.

Při své činnosti se Český červený kříž řídí 7 principy Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, který mi jsou:
HUMANITA
NESTRANNOST
NEUTRALITA
NEZÁVISLOST
DOBROVOLNOST
JEDNOTA
SVĚTOVOST

Více informací o činnosti Českého červeného kříže naleznete na www.cervenykriz.eu.

Český červený kříž

Posláním Českého červeného kříže (ČČK) je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, řídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže.
Český červený kříž plní úkoly vyplývající z Ženevských úmluv, jejich dodatkových protokolů, rezolucí Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce a ze zákona č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, ve znění pozdějších předpisů.
Činnost ČČK zahrnuje zejména přípravu v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva, výcvik první pomoci, poskytování humanitární pomoci v případě katastrof a jiných mimořádných událostí, poskytování zdravotnických, záchranných, sociálních a dalších humanitárních služeb, organizaci a podporu sociální a zdravotní výchovy dětí a mládeže.Zpět

 

DMS CCK 30
DMS CCK 60
DMS CCK 90
87 777

Organizace: Český červený kříž

www.cervenykriz.eu

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců