Parkinson, není jen třes

Projekt je zaměřen na vzdělávání pacientů, na šíření osvěty mezi laickou i odbornou veřejností.Pro pacienty, jejich rodinné příslušníky i ošetřující personál realizujeme volně přístupné webináře které vedou specialisté na Parkinsonovu nemoc.Pro laickou veřejnost jsme připravili kampaně v obchodních centrech a v metru. Kampaně nesly informaci vzdělávací, zároveň jsme díky nim začali bořit stigmata Parkinsonovy nemoci. Kromě osvěty pořádáme pro naše členy akce , které upevňují jejich kondici, jedná se o cvičení, pohyb s hudbou, cvičení ve vodě, nácvik jemné motoriky či logopedická cvičení a nechybí ani trénink paměti. Volnočasové aktivity zahrnují výlety, sportovní hry, či pobyty s odborným programem. V legislativě jsme prosadili lázně 1x za dva roky, či ZTP pro neurodegener. nemoci.

Parkinson-Help z.s.

Seznamujeme širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispíváme ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou, rovněž podporujeme komunitní život nemocných v regionech.Zpět

 

DMS PARKI 30
DMS PARKI 60
DMS PARKI 90
87 777

Organizace: Parkinson-Help z.s.

www.parkinson-help.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců