Parkinson - už vím ....

Projekt je zaměřen na vzdělávání pacientů, na šíření osvěty mezi laickou i odbornou veřejností. Chceme vydávat aktuální informace a zároveň natočit edukační materiál pro ošetřující personál a pro rodinní příslušníky. Plánujeme bořit stigmata o nemoci a to všemi dostupnými, a na trhu běžnými, metodami.

Parkinson-Help z.s.

Seznamujeme širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispíváme ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou, rovněž podporujeme komunitní život nemocných v regionech.Zpět

 

DMS PARKI 30
DMS PARKI 60
DMS PARKI 90
87 777

Organizace: Parkinson-Help z.s.

www.parkinson-help.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců