Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat

Cílem projektu MSSOZ je poskytnout veterinární péči a vykastrovat co nejvíce zvířat v naší péči, aby se zabránilo dalšímu nekontrolovatelnému množení zvířat. Kastracemi chceme zamezit přemnožení psů a koček v problémových lokalitách Moravskoslezského kraje jako jsou Karvínsko a Bohumínsko. Kastrace spojíme se šířením osvěty pomocí propagačních materiálů.
Cíl bude vyhodnocen vždy ve výroční zprávě za uplynulý rok, ve které bude předložen finanční přehled použitých peněz.

Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat

Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat pomáhá v případech týrání zvířat či zanedbání jejich péče. Za pomoci svých členů a dobrovolníků pečujeme o opuštěná a týraná zvířata, zajišťujeme jim potřebnou léčbu a hledáme jim nové domovy. Řešíme kauzy množíren, podáváme podněty k šetření případů na příslušné úřady. Větší část činnosti zahrnuje práce v terénu, monitoring bezdomoveckých kolonií, podpora a spoluprace s útulky v Moravskoslezském kraji, šíření osvěty o ochraně zvířat.Zpět

 

DMS MSSOZ 30
DMS MSSOZ 60
DMS MSSOZ 90
87 777

Organizace: Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat

www.pomahamezviratum.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců